Hláska Návrat na hlavní stranu Znak města Opava ČESKY ENGLISH PO RUSSKI FRANCAIS POLSKI DEUTSCH


Euroregion Silesia

Euroregion Silesia
Euroregion Silesia je jedním z nejmladších česko-polských euroregionů, byl ustaven v roce 1998. Cílem euroregionu je řešení společných úkolů a prosazování společných cílů v rámci česko-polské spolupráce a zajištění rovnoměrného rozvoje příhraničního území
Euroregiony ve střední Evropě začaly vznikat v devadesátých letech jako dobrovolná zájmová sdružení měst a obcí přesahující hranice států.

Euroregion Silesia je jedním z nejmladších česko-polských euroregionů, byl ustaven v roce 1998. Cílem euroregionu je řešení společných úkolů a prosazování společných cílů v rámci česko-polské spolupráce a zajištění rovnoměrného rozvoje příhraničního území.

Euroregion Silesia má na české straně rozlohu 1225 km2 a žije zde cca 225 tisíc obyvatel. Převážná část euroregionu se nachází na území Slezska. Českou část reprezentuje 60 obcí a měst z okresů Opava, Bruntál (Krnovsko) a Nový Jičín, přidruženými členy jsou Slezská univerzita Opava, Okresní hospodářská komora Opava a Matice slezská. Správním sídlem Euroregionu Silesia je na české straně město Opava.

Jižní část euroregionu charakterizují kopce. Malebné pohoří Nízkého Jeseníku přechází do Opavské a Hlučínské pahorkatiny. Střídají se zde osídlená údolí s hustě zalesněnými úbočími horských svahů. Směrem severním se podoba kraje pozvolna mění. Kopce se postupně zmenšují, přecházejí do měkce zvlněné krajiny protkávané meandry řek a potoků. Přírodní osou je řeka Odra.

Hornatá část euroregionu přímo vybízí k pěším vycházkám po dobře značených turistických cestách.. Rovněž je možné využít síť cyklistických stezek, které protkávají území euroregionu stále hustěji a propojují místa s krásnou přírodou a pamětihodnostmi s řadou obcí a měst. O výstavnosti a bohatství měst svědčí například jedinečně dochované historické jádro Nového Jičína, Krnova nebo Opavy. Nejen větší a menší města euroregionu mohou nabídnout památky a zajímavosti. V příjemném venkovském prostředí si šlechta stavěla svá sídla v podobě reprezentativních zámků obklopených rozsáhlými parky. Výstavné objekty lze nalézt v Raduni nebo Kravařích.

Obyvatelům i návštěvníkům regionu slouží řada muzejních zařízení. Historii měst a jejich okolí nám zpřístupní muzea v Krnově, Kravařích, Budišově nad Budišovkou, Opavě či Novém Jičíně.

Spolupráce města a obcí neznamená jen bližší vzájemné poznávání na základech turistického ruchu. Zároveň umožňuje bezprostřední informovanost a spolupráci místních orgánů a samospráv, řešení otázek v oblasti dopravy, rozvoje podnikání, životního prostředí, kulturních výměn. Ustavení euroregionu bylo vyvrcholením dlouholeté česko-polské spolupráce v regionu, čímž tato spolupráce dostala oficiální rámec běžný v celé Evropě.
Dopravní dostupnost euroregionu Silesia
Česká část euroregionu Silesia zahrnuje převážnou většinu obcí okresu Opava, několik obcí okresu Bruntál a Nový Jičín a přidružených členských organizací se sídlem v Opavě.
Folklor a tradice euroregionu Silesia
Tyto informace spravuje Folklorní sdružení České republiky, Senovážné náměstí, 24 116 47 Praha
Kultura, zábava a odpočinek euroregionu Silesia
Nabízíme možnosti pro kulturní vyžití, zábavu a odpočinek ve všech ročních obdobích. Divadla, kina, galerie, koncerty, diskotéky, kluby ...
Obchod a služby v euroregionu Silesia
Obchodní společnosti, velko i maloobchodní prodejny, výrobci, producenti, pěstitelé, chovatelé a poskytovatelé většiny druhů služeb na území euroregionu Silesia.
Památky a architektura euroregionu Silesia
O výstavnosti a bohatství měst svědčí například jedinečně dochovaná historická jádra Nového Jičína, Krnova nebo Opavy. Výstavné objekty lze nalézt v Raduni nebo Kravařích.
Podpora podnikání euroregionu Silesia
Nabídka euroregionu Silesia, státních a samosprávných orgánů a podnikatelských subjektů na podporu podnikání na území regionu.
Příroda euroregionu Silesia
Malebné pohoří Nízkého Jeseníku přechází do Opavské a Hlučínské pahorkatiny. Směrem severním se podoba kraje pozvolna mění. Přírodní osou je řeka Odra.
Sport a relaxace v euroregionu Silesia
Sportoviště, stadiony, hřiště, sportovní kluby a oddíly, sportovní a volnočasové aktivity euroregionu Silesia.
Turistika a rekreace v euroregionu Silesia
Hornatá část euroregionu přímo vybízí k pěším vycházkám po dobře značených turistických cestách.
Ubytování a stravování v euroregionu Silesia
Přehled ubytovacích a stravovacích zařízení v euroregionu Silesia podle kategorií, nabídka krajových gastronomických specialit a tipy na příjemné posezení.
Vzdělávání v euroregionu Silesia
Univerzity, vysoké školy, gymnázia, střední školy a odborná učiliště, základní, mateřské a speciální školy, zvláštní umělecké školy, autoškoly a ústavy dalšího vzdělávání v euroregionu Silesia.
Zdravotnictví, sociální služby a charita
Zdravotnická záchranná služba, lékařská služba první pomoci, nemocnice a zdravotnická zařízení, ambulance praktických a odborných lékařů a stomatologů, lékárny a oční optiky. Charitativní a sociální služby a organizace. Lázeňství a péče o staré lidi.
Základní informace o euroregionu Silesia
Statistické údaje o Euroregionu Silesia (platné k 1.7.2004)
Copyright 1998-2017 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule